Få insikt

Bättre besultsunderlag och optimerad resursfördelning

Med maskininlärning (Machine Learning, ML) kan stora mängder data effektivt bearbetas och identifiera mönster som annars är svårupptäckta.

agea-group-ai-maskininlarning-dataanalys1-

forma framtiden med data

agea-group-ai-maskininlarning-dataanalys1-

Vad är maskininlärning?

Maskininlärningsalgoritmer lär datorer att genomföra uppgifter utifrån data. Datorerna slipper således att programmeras specifikt för ett ändamål och kan istället utfärda beslut baserat på inflödet av data. Mängden data har en direkt påverkan på algoritmernas beslut där större volymer underlättar inlärningen och identifieringen av mönster som annars är svårupptäckta.

Vad erbjuder vi?

Vi hjälper er med implementering och insamlandet av relevant samt strategiskt fördelaktig data för maximering av algoritmernas utfall, hör av er så berättar vi mer!

Användningsområden

Natural Language Processing (NLP) syftar till att dra slutsatser och generera insikter från textdata. Det lär datorer att tolka och sammanställa information ur texter.

Datorseende (Computer Vision) handlar om att lära maskinen att se och tolka bilder eller videor. Det gör det möjligt för en maskin att identifiera objekt i en bild eller klassificera in bilden i en ämnesgrupp.

Prediktiv analys inom maskininlärning handlar om att lära datorn att göra kvalificerade prediktioner baserat på historiska händelser och utfall.

Låter det intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer och hur det kan gynna din verksamhet.

Repetitiva arbetsuppgifter?

Frigör tid med automatisering så att ni strategiskt kan omfördela era resurser och endast fokusera på det som skapar värde och en god kundupplevelse.

Big Data

Vi hjälper vi din organisation med att samla in och strukturera data så att kostnadsreducering, tidsbesparing och smart beslutsfattande implementeras.